Intrastat

Intrastat je statistika robne razmjene između država članica Europske unije (EU)

 

Intrastat je statistika robne razmjene između država članica Europske unije (EU), gdje se podaci prikupljaju mjesečno sa statističkim obrazacima izravno od izvještajne jedinice. Intrastat je uveden u 1993 s uvođenjem zajedničkog europskog tržišta, gdje se podaci o trgovini između država članica zbog ukidanja unutarnjih granica više nisu mogli dobiti iz carinskih deklaracija.

Tko mora izvješćivati
Gospodarski subjekt tijekom godine uključuju se u statističkom istraživanju, ako:

- trguje sa robom sa gospodarskim subjektima u drugim državama članicama EU i
- ukupna vrijednost otpreme robe u države članice EU ili zaprimanje robe iz države članice EU u prethodnoj kalendarskoj godini prelazi nacionalni uključitveni prag.

Uključitveni prag je 200.000 EUR za otpreme i 120.000 EUR za primanje robe.

Po 13. članku Uredbe Komisije (ES) št.1982/2004 obaveznost izvešćivanja nastaje tijekom godine kada je kumulativna vrijednost robne razmjene firme - Dolučena na temelju podataka o dostavi robe u druge države članice EU a i stjecanje dobara iz drugih država članica EU, koje je firma izvijestila na obrascu PDV-O – sa drugim članicama od početka tekuće godine prelazi uključitveni prag. Poduzeče (izvještajne jedinice) izvještava od onog mjeseca tekuće godine, u kojem je prekoračen uklučitveni prag.

Metode prijavljivanja

U Sloveniji su u upotrebi dvije medote prijavljivanja:

- elektroničko izvještavanje kroz razmjenu elektroničkih poruka i
- elektroničko izvještavanje putem web obrasca.

Rok za dostavu podataka carinskoj ispostavi Nova Gorica

Rok za dostavu podataka carinskoj ispostavi Nova Gorica je od 1. do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, bez obzira na metodu izvješćivanja. Ako 15. nije radni dan, rok za dostavu podataka je zadnji radni dan prije tog datuma. Ako prijavljujete u nekoliko pošiljki, se navedeni rok odnosi na zadnju isporuku za izvještajno razdoblje. Izvješćivanje u tekućem mjesecu za tekući mjesec nije dopušteno. Odgovornost za pravovremenu dostavu podataka nose izvještajna jedinica.

Šta se izvještava a šta ne

Za INTRASTAT se izvještava:
- komercijalne transakcije s robom namijenjenom za uporabu, potrošnju, investicije ili preprodaju koje uključuju prijenos vlasništva;
- kretanje robe iz jedne zemlje članice u drugu bez izvršenja kupnje ili prodaje;
- povrat robe i alternativne isporuke proizvoda;
- neke druge vrste poslova, koji su prikazani u Seznamu šifer vrste posla.


Za INTRASTAT se ne izvještava:
usluge (osim popravaki i dorade);
roba u tranzitu,
otpreme i primitki robe, koji su na popisu: Blago, ki se ne vključuje v Intrastat

 

Želite li znati više? Pošalji UPIT!

Upit

Naši klijenti

client client client client client