Ponuda

Imamo svoje poslovne prostorije sa uređenim parkingom u novom Trzinu, na samo 10 minuta vožnje od centra Ljubljane.

Imamo svoje poslovne prostorije sa uređenim parkingom u novom Trzinu, na samo 10 minuta vožnje od centra Ljubljane.

Za vaše preduzeće pobrinuće se naš visokoobrazovani i stručni kadar.

Prednosti našeg preduzeća su tome što je malo i brzo prilagodljivo, a upravo to nam omogućava da vam se posvetimo u potpunosti.

Programski smo osposobljeni za rad na daljini.

Sve poslove obavljamo profesionalno, poverljivo, precizno i odgovorno.

Redovno se dogovaramo o rokovima koji se poštuju.
Nijedan vaš zahtev ili želja nisu preveliki ili premali.

Naš servis vodi računa i o dokumentaciji.
Svakog meseca na vašoj adresi podižemo dokumente za obradu i vraćamo ih sledećeg dana.

O svim novostima obaveštavamo vas svakog meseca u KRATKIM NOVOSTIMA.

Cene naših usluga su usklađene sa računovodstvenom tarifom.

OSNIVANJE I PRODAJA PREDUZEĆA – preduzeće možete da kupite bez osnovnog kapitala.

Prodajemo samo ona preduzeća koja smo osnovali mi. Na taj način vam garantujemo da su preduzeća čista i bez dugova. Ovakva preduzeća su nova i osnovana samo za prodaju.
Prepis organizujemo kod notara, a troškove prepisa plaćate vi.

AKCIJA DOVEDI NOVOG KLIJENTA

Svaki naš klijent koji dovede novog klijenta, jedan mesec dobija besplatne usluge knjigovodstva.


POMOĆ U POSTUPKU DOBIJANJA RADNE DOZVOLE ZA STRANCE

BETA FINANCE – PRIJATAN RAČUNOVODSTVENI SERVIS

Želite li znati više? Pošalji UPIT!

Upit

Naši klijenti

client client client client client